Eriks Groenveld

beschikt over diverse certificeringen

FSSC 22000

FSSC 22000 is een internationaal certificeringssysteem voor voedselveiligheid. Food defense en traceability zijn kernbegrippen voor dit keurmerk. Het gecertificeerde bedrijf hanteert strikte protocollen voor hygiëne, personeel, schoonmaak, bezoekersregistratie en voedselbewaking. Dit alles om te voorkomen dat er voedsel geleverd wordt waar een risico voor de consument aan kleeft. Elk jaar vindt er een audit plaats bij het bedrijf.


Meer informatie:

www.fssc22000.com

FSSC 22000

GLOBAL G.A.P

GlobalGAP is een internationale productiestandaard. Met verschillende protocollen voor onder meer grondbewerking, food defense en arbo wil de retail het consumentvertrouwen in voedselveiligheid vergroten. Voedselveiligheid, milieu, gewasbescherming, gezondheid en veiligheid van het personeel en lokale flora en fauna spelen bij deze certificering een rol.


Meer informatie:

www.globalgap.org

GLOBAL G.A.P.

SKAL Biocontrole

SKAL is het keurmerk voor de biologische productie, verwerking en verpakking van voedsel. Eriks Groenveld verwerkt en verpakt voor een aantal biologische contracttelers peen en kroten. Voor het verwerkings- en verpakkingsproces voldoet het bedrijf aan de voorwaarden die SKAL stelt.


Meer informatie:

www.skal.com

SKAL

EKO

De EKO-code stelt ondernemers in staat de duurzaamheidsstatus van hun bedrijf op te maken en vast te stellen waar ze verbeteringen kunnen en willen aanbrengen. EKO geeft met de code ruimte voor een eigen invulling en eigen motivatie rondom het verder verduurzamen van het biologische bedrijf. Deze diversiteit is wat EKO sterk maakt.


Meer informatie:
www.eko-keurmerk.nl

EKO

PLANET PROOF

Bedrijven uit de diervoedersector kunnen over gaan tot de Good Manufacturing / Managing Practice. Door deze regeling, beter bekend als de GMP-regeling, kunnen bedrijven aantonen dat diervoeders en ingrediënten voor diervoeders voldoen aan de wettelijke voorschriften en aan bovenwettelijke eisen, overeengekomen met ketenpartijen. Deze regeling is met name bedoeld voor levensmiddelenbedrijven die restproducten afzetten in de diervoedersector. Om te kunnen leveren aan diervoederbedrijven en grondstoffenhandelaren, dienen in Nederland gevestigde leveranciers van voedermiddelen of grondstoffen minimaal te voldoen aan de voorwaarden van de GMP -regeling.


Meer informatie:

www.gmpplus.org

PLANET PROOF

GMP+

Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof bewijst (‘Proof’) dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. Met On the way to PlanetProof streven boeren en tuinders ernaar om hun manier van werken in balans te laten zijn met de draagkracht van onze planeet. Dat is een proces van steeds verdere stappen zetten om onze aarde minder te belasten (‘On the way to…’). Het keurmerk kun je tegenkomen op zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen.


Meer informatie:

www.planetproof.nl

GMP PLUS
Scroll naar boven